سایت در حال بارگذاری است ...

تمامی دوره های غیر رایگان به صورت حضوری برگزار می شود.

ناهید قائدیمدرس دوره های فن بیان، گویندگی و مجری گری

مجری و گوینده خبرصدا و سیمای مرکزاستان چهارمحال و بختیاری شبکه جهانبین – مدرس فن بیان ،گویندگی و اجرا و مهارتهای ارتباطی.

درباره مدرس

مجری و گوینده خبرصدا و سیمای مرکزاستان چهارمحال و بختیاری شبکه جهانبین – مدرس فن بیان ،گویندگی و اجرا و مهارتهای ارتباطی.

نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات درباره این مدرس !

دوره های ناهید قائدی

آموزشی

رایگان
5

اجرای صحنه

رایگان
0

دکلمه ها

رایگان
0

سطح اول فن بیان

700,000 تومان
49

سطح دوم فن بیان

700,000 تومان
21

سطح سوم فن بیان

700,000 تومان
11