سطح سوم فن بیان

سرفصل های سطح سوم فن بیان:
1 – تمرینات صداسازی برای ساختن صدای دلنشین و پخته
2 – شجاعت در بیان ایده های ذهنی
3 – تولید محتوا، چگونگی ضبط و تدوین ویدئو برای محتوی در فضای مجازی
4 – آموزش لحن، آکسان گذاری در متن خبری
5 – تکنیک های لازم برای خوانش متن و اجرای شعر در مجری گری
6 – باید ها و نباید های زبان بدن و ارتباطات کلامی و غیر کلامی
7 – فن بیان در مراسم ها (3)
8 – ترفند های تقویت مهارت سخنرانی و قدرت بیان در بداهه گویی